Alpi 2019 - 9° Tappa-V1 (Splügen - Ravenna) 589km - 10h2m