NL B Geldrop Bergeijk Kempen incl Achelse Kluis 125km
Route by Johan Baars (RouteXpert)
Published: 20/11/2018
Rondje rondom Eindhoven door de mooie Kempen. Start bij McDonald's Gemert. De lunch is voorzien bij Streekrestaurant De Hofkaemer en we eindigen bij McDonald's Best.

http://storage.myrouteapp.com/routereview/820315/1611843330236851.png

Ritje rondom Eindhoven door de mooie Kempen.

Ride around Eindhoven through the beautiful Kempen.

Deze rit heb ik als Paasrit gemaakt voor de PC800club Nederland. We hebben deze rit gemaakt op Tweede Paasdag 2018.

We starten bij de McDonalds in Geldrop mede omdat deze vroeg geopend is en er voldoende parkeergelegenheid voorhanden is.

I made this ride as an Easter ride for the PC800club Netherlands. We made this ride on Easter Monday 2018.

We start at the McDonalds in Geldrop, partly because it is open early and there is sufficient parking available.

http://storage.myrouteapp.com/routereview/820315/4176179464225914.png

Nadat ik de nodige voor-aanmeldingen had gekregen, zou de groep uit zo'n 15 motoren bestaan, helaas was het de dag voorafgaand erg slecht weer en er werd voor de Tweede Paasdag nog veel slechter weer voorspeld.

After I received the necessary pre-registrations, the group would consist of about 15 engines, unfortunately the weather was very bad the day before and for the Second Easter Day much worse weather was predicted.

http://storage.myrouteapp.com/routereview/820315/5939489618439749.png

Niets was echter minder waar, sterker nog we hebben geen enkele drup regen gehad deze dag.

De rit is in totaal zo'n 125 km lang en dat is leuk als je ook nog eens lekker de tijd wilt nemen voor een lunch.

De rit loopt door een zeer mooi stukje Nederland bekend onder de naam de Kempen. Bekend om zijn bossen en vennen.

However, nothing was less true we did not have a single drop of rain this day.

The ride is a total of 125 km long and that's nice if you also want to take time for lunch.

The ride passes through a lovely part of the Netherlands known as the Kempen. Known for its forests and fens.

http://storage.myrouteapp.com/routereview/820315/1727344434859379.png

http://storage.myrouteapp.com/routereview/820315/8364532333477145.png

We  brengen in deze trip ook nog even een bezoekje aan onze zuiderburen. We komen langs een klooster onder Bergeijck aan de Belgische kant. Het klooster wordt de Achelse Kluis genoemd.

In this trip we also pay a visit to our southern neighbors. We pass a monastery under Bergeijck on the Belgian side. The monastery is called the Achelse Kluis.

http://storage.myrouteapp.com/routereview/820315/5755947293129429.png

Als lunchlocatie heb ik gekozen voor een Restaurant in Bergeijck. Het restaurant met de naam De Hofkaemer staat bekend in de regio omdat men de heerlijkste gerechten serveert die uitsluitend zijn gemaakt met streekgerechten. Voor het restaurant ligt een groot marktplein en met de eigenaresse had ik de afspraak gemaakt dat als het goed weer zou zijn (lees: zonnig) dat we dan een aantal tafels aan elkaar zouden zetten op het marktplein bij onze motoren. Helaas was het weer niet zo goed dat we dit plan konden uitvoeren. Gezien de uiteindelijke grootte van de groep hebben we lekker binnen naast de openhaard een plaatsje gevonden. De lunch was echt wat er van verwacht werd.

As a lunch location, I chose a Restaurant in Bergeijck. The restaurant called De Hofkaemer is known in the region because it serves the most delicious dishes made exclusively with regional dishes. In front of the restaurant is a large market square and with the owner, I had made an appointment that if the weather was good (read: sunny) we would put some tables together in the market square near our motorbikes. Unfortunately, the weather was not so good that we could implement this plan. Given the final size of the group, we have found a nice spot next to the fireplace. The lunch was really what was expected of it.

http://storage.myrouteapp.com/routereview/820315/1764499786850894.png

Na de lunch restte ons nog een laatste 45 kilometer voordat we aan ons eindpunt aankwamen.

Dit was een stuk door wat stedelijker gebied en dus ook iets minder interessant. Door met name dit laatste deel van de trip kom ik op een waardering van 3 1/2 ster.

Onze eindlocatie bestond wederom uit een McDonalds omdat dit met een groep gemakkelijk is. Deze McDonalds ligt dan ook nog aan een doorgaande snelweg zodat een ieder vlot weer op huis aan kon.

De McDonalds in Best is ingericht als een Amerikaanse diner uit de 50ér jaren.

After lunch, we had a last 45 kilometres before we arrived at our destination.

This was a bit more urban and therefore less interesting. Particularly during this last part of the trip, I get a 3 1/2 star rating.

Our final location once again consisted of a McDonalds because this is easy with a group. This McDonalds is also located on the main highway so that everyone could return home smoothly.

The McDonalds in Best is designed as an American diner from the 50s.

http://storage.myrouteapp.com/routereview/820315/9778366245559492.png

Ook de politie maakt hier veelvuldig gebruik van dit fast-food restaurant mede door zijn ligging aan de uitvalwegen.

The police also make frequent use of this fast-food restaurant, partly because of its location on the exit roads.

http://storage.myrouteapp.com/routereview/820315/1869281701066473.png

Al met al was dit weer een geslaagde Paasrit.

All in all, this was again a successful Easter ride.

Route points made equal for Garmin, Tomtom and the MyRoute-app Navigation. I used in the settings the toolkit "deactivate seasonal closing", as these passes are closed in the winter. The advice is to check the route completely before departure. Zoom all route points all the way and see if they are all neatly on the road. In the course of time, a slight difference can arise, among other things, due to map updates.

Routepunten gelijk gemaakt voor Garmin en Tomtom, bij de instellingen in de toolkit, “uitschakelen seizoensafsluiting” aangevinkt, vermits deze passen in de winter gesloten worden. Het advies is wel om voor vertrek de route nog eens helemaal na te lopen. Alle routepunten helemaal inzoomen en kijken of ze allemaal netjes op de weg staan. In de loop van de tijd kan onder andere door kaartupdates een klein verschil ontstaan.

http://storage.myrouteapp.com/routereview/820315/3301885481964063.png

kempen
The images and text displayed here originate from the Wikipedia article "kempen", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0.
About this region
Kempen may refer to: Kempen, Germany, a town in North Rhine-Westphalia, Germany; German name of the Polish town of Kępno, part of the former Prussian district Kreis Kempen A region in Belgium and the Netherlands, also called Kempenland or Campine in English
433
Amount of visits (kempen)
2
Amount of routes verified by Route Experts (kempen)
9
Amount of downloaded routes (kempen)