B-F Moere_Éperlecques en terug (Doeverentreffen 2012 kort) 187 km
Route by Chantal HV - RouteXpert

De motorrijders aan de Vlaamse Kust zijn steeds blij met een ritje van het Doeverentreffen. Veel mogelijkheden zijn er niet aan onze kust, in de zee kan je niet rijden. Er wordt dus steeds uitgekeken naar dit jaarlijks treffen met een korte en lange rit langs de rustige Vlaamse en "Frans-Vlaamse" wegen, richting Noord-Frankrijk dus.  Dit is de korte route van 2012, 187 km, voor Garmin en TT gelijkgemaakt.

The motorcyclists from the Flemish Coast are always happy with a ride from the Doeverentreffen. There are not many possibilities on our coast, you can not drive in the sea. They're always looking forward to this annual meeting with a short and long drive along the quiet Flemish and "French-Flemish" roads, towards the North of France. This is the short route of 2012, 187 km, for Garmin and TT. In this region you are naturally confronted with the sad history of the wars.

 

 

RP 7 Westpoort Zij is de enige overblijvende van de 4 stadspoorten van Lo en zelfs een van de weinige, nog bestaande stadspoorten en verdedigingstorens in West-Vlaanderen. De grachten, waarvan de loop nog duidelijk te volgen is, hebben als versterking en afbakening van de stadsgrenzen gediend. Zo weten we dat de stad slechts een diameter van ca. 400 m had. De middeleeuwse stadsomwalling werd in 1581-1582 gesloopt op last van de Hertog van Anjou en de Prins van Oranje. De Westpoort in zijn huidige vorm dateert uit de 14de eeuw en werd in 1852 en 1991 gerestaureerd. Naast de Westpoort staat de legendarische Caesarsboom. Het is een taxus, een naaldboom met bladeren die gelijken op dennenaalden. De taxus kan duizend jaar worden. Volgens de legende heeft Julius Caesar op zijn tocht naar Brittannië zijn paard vastgebonden aan die boom en heeft hij gerust in de schaduw van zijn kruin.

It is the only one remaining of the 4 city gates of Lo and even one of the few, still existing city gates and defense towers in West Flanders. The canals, the course of which can still be clearly seen, have served as reinforcement and delineation of the city limits. This way we know that the city only had a diameter of approx. 400 m. The medieval city wall was demolished in 1581-1582 by order of the Duke of Anjou and the Prince of Orange. The Westpoort in its present form dates back to the 14th century and was restored in 1852 and 1991. Next to the Westpoort is the legendary Caesarsboom. It is a yew, a conifer with leaves similar to pine needles. The yew can be a thousand years. According to legend, Julius Caesar on his journey to Britain tied his horse to that tree and he rested in the shadow of this tree.

 

 

RP 14 Musée de Flandre https://museedeflandre.fr/

 

RP 17 Moulin de Cassel with a view 

 

RP 23 Maison de la Bataille de Noordpeene Here you can literally experience, on the spot, the annexation of the Southern Netherlands from the 17th century! A small but fine educational and enlightening museum. // Hier beleef je letterlijk, aan de lijve, de annexatie van de Zuidelijke Nederlanden uit de 17e eeuw! Een klein maar fijn educatief en verhelderend museum.

 

 

Rustige Franse wegen/ Quiet French roads

Le Moulin de Watten

 Rue de la Montagne de Watten

 

 

RP 70 The Diksmuidse Trench is the only preserved Belgian trench system from the First World War. In 2014 the corresponding interpretation center was completely renewed. On the basis of fifteen interactive applications, life-size photos, films and more than 100 original objects, you will discover the story of the infamous Death Walk. 

De Diksmuidse Dodengang is het enige bewaarde Belgische loopgravenstelsel uit de Eerste Wereldoorlog. In 2014 is het bijhorende interpretatiecentrum volledig vernieuwd. Aan de hand van vijftien interactieve applicaties, levensgrote foto’s, films en meer dan 100 originele objecten ontdek je hier het verhaal van de beruchte Dodengang.

 

Always remember them!

 

 

West Vlaanderen
The images and text displayed here originate from the Wikipedia article "West Vlaanderen", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0.
About this region
West Flanders (Dutch: West-Vlaanderen [ˌʋɛst ˈflaːndərə(n)] (listen); West Flemish: West Vloandern; French: (Province de) Flandre-Occidentale; German: Westflandern) is the westernmost province of the Flemish Region, in Belgium. It is the only coastal Belgian province, facing the North Sea to the north. It has land borders with the Netherlands to the northeast, the Flemish province of East Flanders to the east, the Walloon province of Hainaut in the southeast and France to the west. Its capital is Bruges (Brugge). Other important cities are Kortrijk in the south and Ostend on the coast, Roeselare and Ypres (Ieper). The province has an area of 3,125 km² which is divided into eight administrative districts (arrondissementen) containing 64 municipalities. The North Sea coast of Belgium, an important tourism destination, lies in West Flanders. A tram line runs the length of the coast, from De Panne on the French border to Knokke-Heist on the Dutch border.
1489
Amount of visits (West Vlaanderen)
36
Amount of routes verified by Route Experts (West Vlaanderen)
140
Amount of downloaded routes (West Vlaanderen)